Muzeum hledá dobrovolníky či studenty na praxi!

Hledáme k posílení našich řad dobrovolné zájemce (např. aktivníseniory), či studenty z oborů historie, archivnictví, knihovnictví apod.Jednalo by se nejvíce o práce s doplňováním a vyhledáváním dat, rešerže,práce v muzejní knihovně, přípravné práce k budoucím výstavám čipublikacím, pomoc při jednorázových akcích apod. Ozvěte se nám.

Restaurování části cechovní korouhve z grantu Jihočeského kraje

V letošním roce jsme se přihlásili do grantového projektu v rámci opatření movité kulturního dědictví (Jihočeský kraj) se záměrem restaurovat část cechovní korouhve cechu soukeníků. Pro finanční zatížení byla zatím zvolena oprava kovové vrcholové ozdobné části a oprava základní textilie (metodou sendwich), na kterou budou v další fázi po opravě Číst více…

Aktuální opatření

Aktuální opatření pro návštěvu muzea: Každý návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2 nebo nanorouškou. Při návštěvě muzea prosíme dodržujte dostatečné rozestupy a využijte dezinfekce u vstupu. Pro vstup do muzea není vyžadován negativní test na Covid-19.

Veřejná sbírka

Již několik let formou veřejné sbírky a muzejního bazaru vybíráme dobrovolné příspěvky dále používané k restaurování sbírkových předmětů v havarijním stavu. Již se tímto způsobem podařilo opravit několik dřevěných soch světců a deskový obraz s vyobrazením bechyňské Panny Marie s Kristem (Pieta). Nyní čeká na opravu cechovní korouhev (prapor) místního Číst více…