Již několik let formou veřejné sbírky vybíráme dobrovolné příspěvky dále používané k restaurování sbírkových předmětů v havarijním stavu. Již se podařilo opravit několik dřevěných soch světců a deskový obraz s vyobrazením bechyňské Panny Marie s Kristem (Pieta). Nyní čeká na opravu cechovní korouhev (prapor) místního spolku soukeníků a rozsáhlý barokní obraz sv. Trojice. 

Přispívat lze prostřednictvím účtu č.: 115-2612420267/0100 (zájemcům vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely). Všem dárcům děkujeme.