Muzeum – stálá expozice

Stálá expozice vznikala postupně od r. 2009 do r. 2014 a je věnovaná dějinám města Bechyně a blízkého okolí od pravěku po současnost. Mimo jiné zde návštěvník najde: archeologické nálezy z Bechyňska od doby kamenné po středověk, dále část věnovanou Bechyni jako poutnímu místu. Ta prezentuje františkánský klášter vystavěný na skále nad řekou Lužnicí známý svou sklípkovou klenbou, který byl centrem mariánské zbožnosti a svého času nejnavštěvovanějším poutním místem jižních Čech. V další z místností lze sledovat fotodokumentaci stavby místního železobetonového mostu (1926–1928), unikátní technické pamětihodnosti, která byla v r. 2014 zařazena na seznam národních kulturních památek. Nechybí připomenutí významného vynálezce Františka Křižíka a jeho realizovaného projektu elektrifikované trati Tábor–Bechyně tzv. „Elinky“, jež byla uvedena do provozu r. 1903. Imitace Selské jizby nabízí pohled do hlavní obytné místnosti venkovského domu na konci 19. století a na v ní umístěný Kozácký kroj typický pro oblast Táborska. Významná část expozice připomíná produkci místních keramických dílen a manufaktur, vznik a vývoj odborné keramické školy a tradici kamnářskou. Poslední místnost zachycuje proměny Bechyně ve 20. století, vývoj města v oblasti kultury, sportu a průmyslu.