V roce 1903 bylo založeno v návaznosti na místní keramickou a hrnčířskou tradici a v souvislosti s existencí odborné školy keramické v místě, Výrobní družstvo keramiků, později známé jako Keramická akciová společnost – KERAS. Ve sbírkách našeho muzea se vyskytuje větší množství výrobků této manufaktury z průřezu různých historických období. Naším úkolem se tak stává snaha vzniklé výrobky zdokumentovat a získané poznatky prezentovat.

Zde ukázka plastik z našich depozitářů…