plné vstupné – 60 Kč

snížené vstupné – 40 Kč (děti od 6 let, studenti, senioři), skupina – jednotlivě 20 Kč a doprovod zdarma

rodinné vstupné – 160 Kč

zdarma – děti do 5 let, AMG, ZTP