Sbírka Městského muzea v Bechyni je součástí celostátní Centrální evidence sbírek. Muzeum shromáždilo sbírky, které jsou dnes zapsány do více než 7000 inventárních čísel v podsbírce historické a obsahují více než 2500 ks fotografií v podsbírce fotografie, filmy a jiná média.

Spolupracujeme též s platformou E-sbírky, kde se snažíme postupně zveřejňovat fotografie našich sbírkových předmětů. Sbírky lze zkoumat v badatelně po dohodě s kurátorem sbírek: Mgr. Jana Janáčková 774 911 067