Sbírka Městského muzea v Bechyni je součástí celostátní Centrální evidence sbírek. Muzeum shromáždilo sbírky, které jsou dnes zapsány do více než 7000 inventárních čísel v podsbírce historické a obsahují více než 2500 ks fotografií v podsbírce fotografie, filmy a jiná média.

Spolupracujeme též s platformou E-sbírky. Sbírky lze zkoumat v badatelně po dohodě s kurátorem sbírek: Mgr. Jana Janáčková 774 911 067

Prohlédněte si

AKVARELY KARLA LIEBSCHERA (1851-1906)

Sbírka sedmnácti momentek z Bechyně a blízkého okolí, původně sloužily jako předloha ilustrací do známé knižní série Augusta Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze království českého. 

SBÍRKA KERAMIKY ZNAČKY JIHOTVAR

Jedná se o výrobky z 60. – 80. let 20. stol. z produkce podniku Jihotvar Hrdějovice, zároveň též z jeho pobočky v Bechyni. Z autorských prací jsou ponejvíce zastoupena díla A. Škody, K. Příhody, L. Vojířové, F. Kříže, J. Horové – Kováčikové, a dalších.