Sbírka Městského muzea v Bechyni je součástí celostátní Centrální evidence sbírek. Muzeum shromáždilo sbírky, které jsou dnes zapsány do více než 7000 inventárních čísel v podsbírce historické a obsahují více než 2500 ks fotografií v podsbírce fotografie, filmy a jiná média.

Spolupracujeme též s platformou E-sbírky. Sbírky lze zkoumat v badatelně po dohodě s kurátorem sbírek: Mgr. Jana Janáčková 774 911 067

Prohlédněte si

SBÍRKA KRESEB KARLA LIEBSCHERA (1851-1906)

Sbírka osmnácti momentek z Bechyně a blízkého okolí (Březnice), výjimku tvoří detail stromového sálu z místního zámku. Tyto kresby původně sloužily jako předloha ilustrací do známé knižní série Augusta Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze království českého. 

SBÍRKA KERAMIKY ZNAČKY JIHOTVAR

Jedná se o výrobky z 60. – 80. let 20. stol. z produkce podniku Jihotvar Hrdějovice, zároveň též z jeho pobočky v Bechyni. Z autorských prací jsou ponejvíce zastoupena díla A. Škody, K. Příhody, L. Vojířové, F. Kříže, J. Horové-Kováčikové a dalších.

ČASOPIS LÁZNĚ BECHYNĚ

Časopis Lázně Bechyně vycházel v letech 1931 – 1938 jako měsíčník. Sloužil k podpoře lázeňského a turistického ruchu tohoto města.

SBÍRKA STARÝCH TISKŮ

Součástí muzejní knihovny je sbírka starých tisků. Jedná se o sbírku 441 knih vydaných do roku 1860, seznam zde. Z toho 91 knižních svazků z let 1542 až 1799 blíže zpracovala Mgr. BcA. Anežka Jadlovská jakožto téma diplomové práce v rámci studia oboru Informační studia a knihovnictví na FFUK.