Výstava Umělci Městskému muzeu

Charitativní prodejní výstava v režii Městského muzea se bude neobvykle konat v galerii a vinotéce Galvína Bechyně. Začínáme v sobotu 5. listopadu ve 14 hodin. Autoři věnovali muzeu svá díla (sochy, obrazy, grafiky, knihy aj.), ta budou nabízena s minimální prodejní cenou, ovšem zájemce může věnovat více. Výtěžek bude využit Číst více…

Luděk Pokorný, vzpomínková výstava výtvarných děl

Výstava výtvarných děl hvožďanského malíře, řezbáře a zakladatele Betlémů ve stodůlce (1930-2008). Výstava představí náhled do rozsáhlého díla tohoto „renesančního autora“. Nepřeberné množství námětů v oleji, tempeře, uhlu, grafice aj. Potkáte zde řadu venkovských a přírodních motivů, ovšem také akty, studie postav, abstrakce, výběr díla od studijních let autora až Číst více…

Restaurování části cechovní korouhve z grantu Jihočeského kraje

V letošním roce jsme se přihlásili do grantového projektu v rámci opatření movité kulturního dědictví (Jihočeský kraj) se záměrem restaurovat 2. část cechovní korouhve (praporu) cechu soukeníků. Pro finanční zatížení byla rekonstrukce rozdělena do dvou fází. V letošním roce byla zvolena oprava dvou obrazů (sv. Severus a Bechyňská Pieta) a Číst více…

Veřejná sbírka

Již několik let formou veřejné sbírky a muzejního bazaru vybíráme dobrovolné příspěvky dále používané k restaurování sbírkových předmětů v havarijním stavu. Tímto způsobem se podařilo opravit několik dřevěných soch světců a deskový obraz s vyobrazením bechyňské Panny Marie s Kristem (Pieta). Nyní čeká na opravu cechovní korouhev (prapor) místního spolku Číst více…