Výstava krojů a krojových součástí převážně z národopisné oblasti Blata a Kozácko bude doplněna dalšími artefakty připomínajícími život vesnického lidu v regionu v 19. stol. Zajímavostí budou zvláště mistrovské výšivky kozáckých a blatských plen a rouch, vyvedené barevnými nitěmi a zdobené korálky nebo i rybí šupinou. V případě mužského kroje pak představíme zase pásy zdobené výšivkou pavím brkem aj. Pokud ještě neznáte, seznámíte se s příběhem svatebčanů z nedalekých Hvožďan, vybraných pro hromadnou svatbu v Praze u příležitosti korunovace Ferdinanda V. českým králem v roce 1836. Vernisáž 5. 10. 2024 v 15 hod. Výstava potrvá minimálně do března příštího roku.