Hledáme k posílení našich řad dobrovolné zájemce (např. aktivní
seniory), či studenty z oborů historie, archivnictví, knihovnictví apod.
Jednalo by se nejvíce o práce s doplňováním a vyhledáváním dat, rešerže,
práce v muzejní knihovně, přípravné práce k budoucím výstavám či
publikacím, pomoc při jednorázových akcích apod. Ozvěte se nám.

    Kategorie: aktuálně