Celkem 91 knižních svazků z let 1542 až 1799 blíže prozkoumala Mgr. BcA. Anežka Jadlovská v rámci svého studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Bližší informace zde.

Kategorie: aktuálně