Restaurování části cechovní korouhve z grantu Jihočeského kraje

V letošním roce jsme se přihlásili do grantového projektu v rámci opatření movité kulturního dědictví (Jihočeský kraj) se záměrem restaurovat 2. část cechovní korouhve (praporu) cechu soukeníků. Pro finanční zatížení byla rekonstrukce rozdělena do dvou fází. V letošním roce byla zvolena oprava dvou obrazů (sv. Severus a Bechyňská Pieta) a Číst více…