Swap – výměna oblečení

V sobotu 2. 4. 2022 od 13 hodin plánujeme v prostorách Kulturního domu výměnu oblečení zdarma. Přineste čisté, použitelné věci, anebo můžete přijít i bez nich a něco si vybrat. Součástí bude herna a velikonoční tvoření pro malé děti v Hrošíkovi, dále velikonoční workshop pro děti i dospělé na přísálí. Číst více…

Bechyní chyceni – výstava děl bechyňských výtvarníků

Vlasta Sušerová, Jaroslava Jedličková, Hana Jarošová, Simona Churanová, Ivana Vernerová, Kipy Průchová, Oldřich Kaňák a Tomáš Pitlík. Tito výtvarníci se spojili a předvedou svoje díla v rámci prodejní výstavy v galerii muzea. Slogan Bechyní chyceni znamená, že autoři jsou rodáci z Bechyně, či zde žijí, nebo k ní mají výjimečný Číst více…

Restaurování části cechovní korouhve z grantu Jihočeského kraje

V letošním roce jsme se přihlásili do grantového projektu v rámci opatření movité kulturního dědictví (Jihočeský kraj) se záměrem restaurovat část cechovní korouhve cechu soukeníků. Pro finanční zatížení byla zatím zvolena oprava kovové vrcholové ozdobné části a oprava základní textilie (metodou sendwich), na kterou budou v další fázi po opravě Číst více…