Již tradičně se spojí několik institucí, aby pro vás připravilo Muzejní noc – noc kostelů v Bechyni. Ta proběhne v pátek 7. 6. od 17 do 23 hod. Účast přislíbily: Městské muzeum Bechyně, Muzeum turistiky Bechyně, Hasičské muzeum, Zámek Bechyně, dále místní farnost. Program v kostelích bude obohacen o vystoupení žáků místní ZUŠ Václava Pichla. Vstupy do všech institucí v tento den zdarma.

Městské muzeum Bechyně

Ukázka točení na hrnčířském kruhu, prohlídka stálé expozice, výstava výtvarných prací pedagogů SUPŠ Bechyně. Komentovaná prohlídka nové expozice školních prací místní odborné školy keramické cca do roku 1950 (PaedDr. Jiří Novotný) v 19 hod. Bleší trh. Občerstvení. Muzeum otevřeno od 17 do 21 hod.

Zámek Bechyně

Zahájení letní sezony na zámku Bechyně, v zámeckém parku a galerii Sýpka (Avantgarda ze sbírky rodiny Stava a současné umění a sochařský park ve spolupráci s Galleria Continua). V rámci večera bude zpřístupněna veřejnosti kromě galerie i zámecká kaple. V 17 hod. otevření areálu pro veřejnost, 17:30 přivítání a krátký proslov před budovou Sýpky. Ve 21 hod. uzavření areálu.

Muzeum turistiky

Komentovaná vycházka kolem bechyňského opevnění. Průvodce Petr Chaloupek. Sraz účastníků v 17 hod. před budovou Muzea turistiky, Široká ul. 48. Délka prohlídky cca 1,5 hod. Možnost prohlídky expozic Muzea turistiky, promítání filmů s tématikou Bechyně (stavba mostu, přesunutí a stavba řetězového mostu pod Stádlcem), příp. na dvoře posezení u ohně, opékání špekáčků (budou k dispozici). Muzeum bude otevřeno od 17 do cca 22 hod.

Hasičské muzeum

Ukázky požární techniky, prohlídka expozic, soutěže pro děti. Otevřeno od 18 do 20 hod.

Kostel sv. Matěje (otevřen do 22 hod.)

17-22 hod.  – otevřená věž kostela

18 hod. – Mše svatá

19-20 hod. Mariánské písně          

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

17 hod. – Koncert žáků ZUŠ

– otevřená klášterní zahrádka

– výstava Člověk, duše a umělá inteligence (křížová chodba klášter)

19 hod. Koncert oddělení bicích nástrojů (klášterní zahrada, u vstupu do budovy kláštera)

19.30 – Umělá inteligence a křesťanství, přednáška (Dr. František Štěch, Evangelická teologická fakulta Karlovy Univerzity v Praze), chodba kláštera

22 hod. – Koncert chrámového sboru (klášterní kostel)

Kostel sv. Michaela

18.30 – „Vážně Nevážně“, koncert žáků ZUŠ, SRNA-poslední štace

20.30 – New Silence – experimentální hudba

21 hod. – Večerní komentovaná procházka kostelem a hřbitovem