Od 1. července můžete v sakristii kostela sv. Michaela vidět dřevěné barokní sochy světců (Jan Nepomucký, sv. Zikmund). Sochy pocházejí z depozitářů Mětského muzea v Bechyni a restaurovat se je podařilo díky veřejné sbírce a za podpory Jihočeského kraje. Slavnostní zahájení proběhne 29. 6. 2023 od 18 hodin. Srdečné poděkování patří všem dárcům, kteří restaurování soch podpořili. Možnost prohlídky v rámci otvíracích hodin kostela sv. Michala. Vstupné dobrovolné.

Kategorie: proběhlo