V letošním roce jsme se přihlásili do grantového projektu v rámci opatření movité kulturního dědictví (Jihočeský kraj) se záměrem restaurovat 2. část cechovní korouhve (praporu) cechu soukeníků. Pro finanční zatížení byla rekonstrukce rozdělena do dvou fází. V letošním roce byla zvolena oprava dvou obrazů (sv. Severus a Bechyňská Pieta) a oprava dřevěné ozdobné žerdi. Nakonec byla korouhev zkompletována s dalšími opravenými částmi. Celková částka, která pokrývala projekt v letošním roce: 45 195 Kč. Většinový poměr nákladů byl pokryt z financí Jihočeského kraje. Ze strany Městského muzea byl mimo jiného využit výtěžek veřejné sbírky určené na restaurování. Všem přispěvatelům díky.

    Kategorie: proběhlo