V pátek 10. června v 17.00 hod zahájíme letošní muzejní noc před Městským muzeem na náměstí. Program v jednotlivých institucích:

Městské muzeum: Vernisáž výstavy Helena Johnová – první dáma české keramiky, otevření dětské herny s názvem Do světa M. Šaška (autor knih To je Londýn, To je Paříž, aj.), dílna Loterie – Poznej svět. Otevíráme v 17.00 hod. K dispozici též stálá expozice. Vše do 21.00 hod.

Alšova jihočeská galerie – mezinárodní muzeum keramiky: AJG v Bechyni letos nabídne netradiční variantu Muzejní noci. Interiér budovy sice zůstane návštěvníkům z technických důvodů uzavřen, zato prostor před budovou ožije workshopy, které budou inspirovány několika exponáty. Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si dekorování porcelánu nebo techniku olejových papírů. Na závěr workshopu (19.00-19.30) kytarové vystoupení Ivana Boreše.

Muzeum turistiky: Od 17.00 do cca 22.00 hod. možnost prohlídky prostor Muzea turistiky (bývalá synagoga), promítání filmů s tématikou Bechyně (stavba mostu, přesunutí a stavba řetězového mostu pod Stádlcem), příp. na dvoře posezení u ohně, opékání špekáčků, občerstvení). Od 18.30 hod. komentovaná vycházka kolem bechyňského opevnění. Průvodce ing. Jan Havelka. Sraz účastníků před budovou muzea turistiky, střediska „Stezky kolem Lužnice“ Bechyně, Široká ul. 47 a 48. Délka prohlídky cca 1,5 hodiny.

Hasičské muzeum: Hasičské dovednostní úkoly například motání hadic, hasičský kuželník, srážení kuželek vodou, prohlídka expozic a vystavené požární techniky.

Farnost Bechyně:

18:00 Šotek- varhanní koncert – kostel Sv. Michaela (otevřen od 17.00 hod)

19.00 Zvony v Bechyni – p. Votruba/ Kopřiva- kostel sv. Matěje

18.30 koncert barokní hudby, žáci ZUŠ v klášterním kostele

19.30 Vážně nevážně, koncert žáků ZUŠ – kostel Sv. Michaela

20.00-21.00 Mariánské písně, kostel sv. Matěje

17.00-22.00 – otevřen vstup na kostelní věž a farní zahrádku (od 18.00) v klášterním kostele

Kategorie: proběhlo