SO 28. října / 15.00 hodin / kino / vstupné 50 Kč

Přednáška PhDr. Milady Studničkové (Ústav dějin umění Praha) a zároveň představení renesančního iluminovaného rukopisu Legenda maior (překlad většího životopisu sv. Františka od Bonaventury), který vznikl před rokem 1505 v souvislosti s bechyňským šlechticem Ladislavem ze Šternberka a za spoluúčasti místního řeholního řádu. Tento rukopis bude do Bechyně přivezen a zde předveden ve spolupráci se Státním okresním archivem Jindřichův Hradec. Máte výjimečnou příležitost jej vidět na živo. Akce se koná v režii Městského muzea, ovšem v kině kvůli světelným podmínkám. Tato akce doplňuje a zároveň ukončuje výstavu 700 let města Bechyně v Městském muzeu.

Kategorie: proběhlo