ČT 2. listopadu / 17.00 hodin / kino / vstup volný

Občanská diskuze na téma jak více prezentovat a propagovat místní keramickou tradici, jak uchopit její potenciál.

– co obnáší vstup do Asociace keramických měst?

– prezentace sbírek keramiky nyní uložených v depozitech muzea

– keramická naučná stezka?

– škola více do města, sochařská díla do veřejného prostoru?

a další…

Příspěvky do diskuze vítány.

Účast přislíbili zástupci místní SUPŠ, místní samosprávy, místní výtvarníci atd.

Moderátor: Mgr. Jana Janáčková, kurátor sbírek keramiky Městského muzea v Bechyni. 774 911 067.

Kategorie: proběhlo