V sobotu 2. 4. 2022 od 13 hodin plánujeme v prostorách Kulturního domu výměnu oblečení zdarma. Přineste čisté, použitelné věci, anebo můžete přijít i bez nich a něco si vybrat. Součástí bude herna a velikonoční tvoření pro malé děti v Hrošíkovi, dále velikonoční workshop pro děti i dospělé na přísálí. Zároveň jsou zde organizovány akce: Osadníci z katanu a Ukliďme Česko. Oblečení můžete již nyní nosit do Městského informačního centra na náměstí, budova muzea. Vstup na akci zdarma, dílny placené. Potrvá do 17 hod.

    Kategorie: proběhlo