V letošním roce jsme se přihlásili do grantového projektu v rámci opatření movité kulturního dědictví (Jihočeský kraj) se záměrem restaurovat část cechovní korouhve cechu soukeníků. Pro finanční zatížení byla zatím zvolena oprava kovové vrcholové ozdobné části a oprava základní textilie (metodou sendwich), na kterou budou v další fázi po opravě připevněny dva obrazy (sv. Severus a Bechyňská Pieta), nakonec vše bude připevněno k dřevěné ozdobné žerdi. Celkové náklady první fáze: 72 450 Kč. Většinový poměr nákladů byl pokryt z financí Jihočeského kraje. Ze strany Městského muzea byl využit výtěžek veřejné sbírky určené na restaurování. Všem přispěvatelům díky.

    Kategorie: proběhlo