Změna velikosti textu

Vzhledem k uzavření muzea, neznáme dosud termíny zahájení plánovaných výstav. V tomto roce bychom ale rádi prezentovali výrobky autorů z Jihočeského kraje, kteří se zabývají tradičními řemesly (D. Nachlingerová – řezba, J. Honiss – podmalba na skle, L. Dominová – výšivka rybími šupinami, aj.). Tyto výrobky bychom chtěli doplnit ukázkou podobných děl, které jsou ukryté v depozitáři našeho muzea a nebyla dosud příležitost je představit (součásti blatského kroje, kované zámky apod.). Podzimní část by měla patřit fotografiím Bechyně a blízkého regionu od místního známého autora p. Milana Hořejšího. Závěr roku pak místním amatérským výtvarníkům.

Kategorie: Výstavy